top of page

Genel Tanıtım

Außenaufnahme der Gemeinde

Koblenz ve Çevresi Alevi Kültür Merkezi 1993'de kurulmuştur ve AABF'nin ve AABF Rheinland-Pfalz ve Saarland'ın üyesidir. AABF Almanya'daki yaşayan yaklaşık 800.000 Aleviyi temsil etmektedir. Bizim cemevimiz 300 aile üyeleri temsil ederken aynı zamanda Koblenz ve çevresindeki yaşayan yaklaşık 4.000 Alevilere sosyal, kültürel ve inançsal alanda hizmet vermektedir. 

AKM Koblenz hukukun evrensel ilkelerine, insan hak ve özgürlüklerine saygılıdır ve bu ilkeleri her koşul altında savunur ve yaşama geçirmek için çalışır. Çalışmalarında dünya görüşü, din, dil, cinsiyet, inanç, ulusal, ve etnik köken farkı gözetmez. Aynı yamanda AKM Koblenz üyelerini değişik inanç ve kültürlerden, değişik etnik kökenden insanlar ile birlikte barış içinde yaşamaya teşvik eder. Tüm toplum bireylerinin eşit haklara sahip olmalarını ve eşit muamele görmelerini savunur.

Cemevimiz üyelerimize ve diğer canlarımıza sosyal, kültürel, ehtimsel, inançsal ve kültürler arası bazda hizmet vermekte. Cemevinde inançsal hizmet verilirken lokalimizde ve eğitim odalarında kültürel, sosyal ve siyasal konularda seminer veya panel verilmektedir. Örnek olarak çocuk eğitimi alanda, sağlık alanda, pedagojik alanda ve siyasi alanda paneller ve eğitim semınerler yapmaktayız. Bunun yanında çeşitli anma etkinlikleride yapmaktayız. Örneğin Sivas katliamı, Maraş katliamı...

Onun dışında derneğimiz saz kursu, dil kursu, folklör kursu, alevilik dersi veya koro çalışmaları vermektedir. Ayrıca gençlik festivali, futbol ve Beachvolleybal turnavası, kır şenliğide etkinlikerimizin arasında. 

Açık kapı günleriyle toplumsal uyum çalışmalarına katkı vermekteyiz. Uluslar arası bayramlardada kurumsal olarak üyelerimzle beraber toplumun her kesimiyle el ele vererek toplumsal barışa hizmet vermekteyiz. Örnek olarak 1 Mayis İşçi Emekçi Bayramı, 8 Mart Dünya Kadınla Günü, 23 Nisan Çocuk Bayramı, Anneler Günü ve Babalar günü ve sayre. 

Cemevini içerde ve dişarda kamu kurumlara karşı yönetim kurulu temsil etmektedir. Kadınlar kolu ve gençlik kolu sivil toplum kuruluşlarının gençlik ve kadınlar kollarıyla beraber ortak çalışmalar yapmaktadır. İnanç kurumumuz diğer sivil toplum kuruluşlarının inanç kurulları ile ortak çalışmalar yapmaktadır. 

Koblenz Alevi Kültür Merkezi Yönetim Kurulu

bottom of page